Henkilöstö

Fortum uskoo, että hyvä johtaminen on työntekijöiden hyvinvoinnin, sitoutumisen ja suorituskyvyn perusta. Hyvä johtaminen on keskeinen yhtiön strategisia tavoitteita tukeva tärkeä tekijä. Vuoden 2011 päättyessä Fortumin palveluksessa oli noin 10 800 työntekijää.

Tuloksellisuuden ja kasvun johtamisaloitteella rakennetaan avointa ja sitouttavaa työympäristöä.

Vuonna 2011 Fortum jatkoi tuloksellisuuden ja kasvun johtamisaloitetta (Leading Performance and Growth) osallistamalla useampia  henkilöitä strategian kehittämiseen, kehittämällä liiketoiminnan suunnittelua sekä vahvistamalla johtamistaitoja ja yrityskulttuuria. Vuonna 2011 aloitettiin kaikille Fortumin esimiehille suunnattu Leadership Impact -kehitysohjelma, jossa syvennetään esimiesten taitoja tuloksellisuuden ja kasvun johtamisaloitteen toteuttamisessa. 

Vuoden 2011 alussa Fortumissa otettiin käyttöön Sensor -tiimikehitystyökalu. Työkaluun kuuluu kahdesti vuodessa tehtävä kysely, jonka tavoitteena on auttaa tiimejä tunnistamaan kehittämisalueensa sekä keskustelemaan niistä. 

Toisen Sensor-kierroksen aikana 4 227 Fortumin työntekijää antoi omalle tiimilleen palautetta vastaamalla Sensorin verkkokyselyyn. Tulosten perusteella tiimeissä on opittu valmentamaan ja haastamaan suorituskyvyn parantamiseksi, sekä nostamaan aikaisempaa paremmin esiin onnistumisia. 

HENKILÖSTÖ DIVISIOONITTAIN 31.12.
       
  2011 2010 2009
Power 1 847 1 819 3 063
Heat 2 504 2 394 2 246
Russia 4 379 4 294 4 090
ESD 1 417 1 487 1 699
Muut toiminnot 633 591 515
Yhteensä 10 780 10 585 11 613
HENKILÖSTÖTILASTOJA VUODELTA 2011 TOIMINTAMAITTAIN ERITELTYINÄ
               
  Suomi Ruotsi Venäjä Viro Puola Norja Muut
Henkilöstö, vuoden lopussa 2 683 2 040 4 376 331 859 139 352
Henkilöstö, keskimäärin 2 689 2 076 4 432 336 1 009 137 331
Työsuhteita alkoi 172 157 775 14 31 9 72
Työsuhteita päättyi ¹) 114 250 694 34 322 6 7
Lähtövaihtuvuus, % 4,2 12,3 15.9 10.3 37.5 4.3 2
Henkilöstökulut, 1 000 euroa 209 462 180 786 79 752 7 426 20 945 13 620 16 620
Henkilöstökulut henkilöä kohti, 1 000 euroa 77,9 87,1 18,0 22,1 20,8 99,2 50,2
               
¹) Mukaan luettuna myydyt toiminnot ja ulkoistetut toiminnot

Koko Fortumin kattava, sitoutumista mittaava henkilöstökysely Fortum Sound toteutettiin viimeksi vuonna 2009. Vuosina 2010–2011 tiimien kehittäminen on edennyt pääasiassa Sensorin avulla. Seuraava Fortum Sound -kysely tehdään syksyllä 2012. 

Työnantajamielikuvaa kehitetään jatkuvasti

Vahva työnantajamielikuva on tärkeä rekry-toitaessa uusia työntekijöitä mutta myös huolehdittaessa nykyisten työntekijöiden viihtymisestä. Vuonna 2011 Fortum oli Suomen kymmenen halutuimman työnantajan joukossa. Tekniikan opiskelijoiden mielestä Fortum oli Suomen 8. kiinnostavin (2010: 6. kiinnostavin) ja Ruotsin 26. kiinnostavin (2010: 34. kiinnostavin) työnantaja.

Työhyvinvointiohjelma ForCARE edistää hyvinvointia

Fortumin ForCARE hyvinvointiohjelma kattaa kokonaisvaltaisesti työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät asiat. Ohjelman tavoitteena on edistää turvallisuutta, tukea työntekijöiden työkykyä koko uran ajan ja edistää työyhteisöjen toimintaa. 

ForCARE-ohjelma aloitettiin Suomessa vuonna 2010 ja Ruotsissa sekä Norjassa vuonna 2011. Tavoitteena on ottaa ohjelma käyttöön kaikissa toimintamaissa. Se räätälöidään kunkin maan lainsäädännön mukaisesti yhteistyössä paikallisen työturvallisuusorganisaation, henkilöstöosaston ja johdon kanssa.