Sitoudumme ihmisiin

Fortum on liiketoimintojensa kautta vuorovaikutuksessa miljoonien ihmisten kanssa. He arvioivat yhtiön toimintaa ja vastuullisuutta. Fortum käy aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja pyrkii löytämään tasapainon erilaisten odotusten suhteen. Luottamuksellisten asiakassuhteiden rakentaminen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen ovat esimerkkejä Fortumin sidosryhmävuorovaikutuksesta.