Fortumin taloudelliset vaikutukset

Fortumin toiminnalla on sekä suoria että epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Alla oleva kuva kertoo, miten Fortumin toiminta vaikutti vuonna 2011 yhtiön tärkeimpiin sidosryhmiin (suluissa vuoden 2010 vastaava luku).

Fortumin taloudelliset vaikutukset