Pitkän aikavälin kannattavaa kasvua

Fortumin strategian, mission ja arvojen mukainen vastuullinen liiketoiminta on yksi Fortumin keskeisistä menestystekijöistä. Fortumin tavoitteena on saavuttaa strategiassa valituilla ydinalueilla erinomainen taloudellinen tulos vavahvalla osaamisella ja vastuullisilla toimintatavoilla.