Vesivoiman rooli aurinkotaloudessa

Vesivoima on yleisin uusiutuvan energiantuotannon muoto, sen käytöstä on eniten kokemusta ja sillä on suuri merkitys sähköntuotannossa maailmanlaajuisesti. Vuonna 2011 Fortumin vesivoimatuotanto oli 21,0 terawattituntia (TWh), joka on 29 % yhtiön koko sähköntuotannosta.

CO2-päästöttömänä ja uusiutuvana energiantuotantomuotona vesivoima tarjoaa erään tärkeimmistä keinoista hillitä ilmastonmuutosta ja säästää niukkoja luonnonvaroja. Vesivoiman energia on peräisin auringon aikaansaamasta veden jatkuvasta kiertokulusta. Kansainvälisen energiajärjestön (International Energy Agency, IEA) mukaan maailman uusiutuvan energian tuotannosta yli 90 % on vesivoimaa. Se on yksi varteenotettavimmista uuden tuotannon lähteistä myös tulevaisuuden energiajärjestelmässä – aurinkotaloudessa. 

Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla vesivoima on keskeinen sähköntuotantoa ja -kulutusta tasapainottava tuotantomuoto. Fortumilla on vankka kokemus tehokkaasta ja kestävän kehityksen mukaisesta vesivoimatuotannosta Ruotsissa ja Suomessa. Yhtenä suurimmista vesivoiman tuottajista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus vesivoimalaitosten suunnittelusta, perusparannuksista sekä käytöstä ja kunnossapidosta Pohjoismaissa.

Vesivoiman osuus Fortumin vuosittaisesta sähköntuotannosta on noin kolmannes. Osuus vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan. Fortumilla on Pohjoismaissa vesivoiman tuotantokapasiteettia lähes 4 700 MW. Yhtiö omistaa Ruotsissa ja Suomessa kokonaan tai osittain 260 vesivoimalaitosta, joista yli 80 % sijaitsee Keski-Ruotsissa. Teholtaan suurimmat laitokset sijaitsevat Dalälven-, Indalsälven- ja Ljusnan-joissa sekä Kemi- ja Oulujoissa ja Vuoksessa.

Vesivoimalaitosten perusparannukset jatkuivat vuonna 2011

Vuonna 2011 Fortumin vesivoimatuotanto Pohjoismaissa oli 21,0 TWh. Nykyisen vesivoimakapasiteetin pitkän aikavälin perusparannusohjelmaa jatkettiin vuoden aikana.

Vuonna 2011 saatiin päätökseen perusparannusprojektit Montan vesivoimalaitoksella Suomessa sekä Edsforsenin, Eldforsenin, Bergvikin ja Järpströmmenin vesivoimalaitoksilla Ruotsissa.

Ilmastonmuutokseen sopeutumista tutkittu vesivoimatuotannossa

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi Fortum on myös sopeuttamassa toimintaansa ilmastonmuutokseen. Vuonna 2011 valmistuneessa tutkimuksessa tarkastellaan ilmastomuutoksen vaikutuksia vesitilanteeseen joissa, joiden varrella Fortumin vesivoimalaitokset sijaitsevat Ruotsissa ja Suomessa. Tutkimuksessa selvitettiin muuttuvan vesitilanteen vaikutuksia Fortumin vesivoimatuotantoon ja tunnistettiin tarvittavia toimenpiteitä hydrologisiin muutoksiin sopeutumiseksi.

Vesivoimalaitoksilla ei poikkeamia lupaehdoista

Fortumin vesivoimalaitoksille ja järvisäännöstelylle asetetut lupaehdot määräävät vesistöjen vedenkorkeus- ja virtaamavaihtelujen rajat. Luvissa on määrätty velvoitteita myös ympäristövaikutusten estämiseen ja kompensoimiseen.

Nopeasti muuttuvat sääolosuhteet tai vesivoimalaitosten viat voivat johtaa poikkeamiin säännöstelyluvista. Huolellisen käytön ja parannetun kunnossapidon ansiosta Fortumin vesivoimalaitoksilla ei ollut yhtään lupaehtopoikkeamaa vuonna 2011.

Fortumin vesivoimalat Suomessa ja Ruotsissa 2011