Sähkön ja lämmön yhteistuotannon rooli aurinkotaloudessa

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) on merkittävä teknologia energia- ja resurssitehokkuuden parantamisessa alueilla, joilla tarvitaan lämpöä, kuten Pohjoismaissa ja Venäjällä. Vuonna 2011, CHP-tuotannon osuus Fortumin sähköntuotannosta oli 29 % ja lämmöntuotannosta 71 %.

Lämpövoima kattaa CHP- ja lauhdevoimalaitoksissa tuotettavan sähkön, sekä CHP- ja lämpölaitoksissa tuotettavan lämmön. CHP-laitoksessa tuotetaan  sekä sähköä että lämpöä samassa prosessissa. Lämpövoiman tuotanto on maailman yleisin sähköntuotantomenetelmä, kun taas CHP:ta käytetään eniten alueilla, joilla lämmön kysyntä on suurta, kuten Pohjoismaissa ja Venäjällä. 

CHP on polttoaineen suhteen joustava energiantuotantoprosessi, jossa voidaan käyttää sekä uusiutuvia että fossiilisia polttoaineita. 

CHP-tuotanto lisää resurssitehokkuutta

Maapallon luonnonvarojen niukkuuden lisääntyessä ja siirryttäessä kohti aurinkotaloutta energiantuotannon ja -käytön resurssitehokkuus ovat entistä tärkeämpiä tekijöitä. Koska perinteisiä polttoaineita käytetään vielä pitkään, tehokkuuden merkitys ympäristökuormituksen vähentämisessä korostuu.

CHP-tuotannolla on suuri merkitys resurssitehokkuuden lisäämisessä, sillä se parantaa primäärienergian käytön tehokkuutta merkittävästi. CHP-tuotannossa lähes 90 % energiasta voidaan hyödyntää. Sähköntuotannossa syntynyttä lämpöä käytetään kaukolämpönä tai teollisuusprosesseissa höyrynä. Lisäksi CHP vähentää ympäristön kuormitusta.

Fortumin CHP-tuotanto

Fortumilla on laaja kokemus energiantuotannosta CHP-laitoksissa Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Baltian maissa ja Iso-Britanniassa. Yhtiöllä on 20 CHP-laitosta Euroopassa sekä kahdeksan pääosin kaasukäyttöistä CHP-laitosta Venäjällä. Vuonna 2011 CHP-laitosten osuus Fortumin sähköntuotannosta oli 29 % ja lämmön-tuotannosta 71 %. 

Fortum tuottaa kaukolämpöä 90 kaupungissa, mukaan lukien Tukholmassa, Ruotsissa; Espoossa, Suomessa; Wroclawissa, Puolassa sekä Venäjällä Tšeljabinskissa sekä Tjumenissa, missä Fortum on johtava kaukolämmön toimittaja. Merkittävä osa Fortumin kaukolämmöstä tuotetaan CHP-laitoksissa. Fortum tuottaa myös lämpöä ja höyryä teollisuudelle CHP-laitoksilla. 

Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä monista eri polttoaineista: Euroopassa käytetään maakaasua, hiiltä, öljyä, biomassaa, turvetta ja jätepolttoaineita sekä Venäjällä maakaasua ja hiiltä. 

Pohjoismaissa Fortum on johtava yhtiö jätteen energiahyötykäytössä CHP-laitoksilla. Energian talteenotto on keskeinen osa kestävää jätehuoltoa, sillä se vähentää kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrää. 

Biopohjainen CHP – aiempaa edistyksellisempi ratkaisu

Bioenergialla (biopolttoaineesta tuotettu sähkö ja lämpö) on uusiutuvana energianlähteenä ja pitkälti paikallisten polttoaineiden ansiosta tärkeä asema nykyisessä energiajärjestelmässä ja siirryttäessä kohti aurinkotaloutta.  Bioenergiaa pidetään tärkeänä keinona hillitä ilmastonmuutosta, sillä bioenergia on CO2-neutraalia, kun sen elinkaari otetaan huomioon. Kun bioenergiaa hyödynnetään CHP-tuotannossa, sen edut lisääntyvät edelleen.  Paikallisen bioenergian käyttö vähentää riippuvuutta tuontipolttoaineista ja työllistämisvaikutusten ansiosta se vahvistaa paikallista taloutta.

CHP-tuotannon edistäminen vuonna 2011

Vuonna 2011 Fortum otti käyttöön noin 600 megawattia (MW) uutta CHP-kapasiteettia Venäjällä.  

Bioenergian käytön lisäämistä sekapoltossa hiilen kanssa käyttäen kaasutusta tai biokuivausta tutkittiin monissa laitoksissa vuonna 2011, ja viranomaisille on jätetty lupahakemuksia biomassan käytön lisäämiseksi. 

Fortumin CHP-laitokset vuonna 2011