Kohti älykkäämpää energiantuotantoa

Fortumin näkemyksen mukaan perinteisestä energiantuotannosta siirrytään vähitellen kohti resurssi- ja järjestelmätehokasta aurinkotaloutta, jossa energiaa tuotetaan päästöttömästi ja ehtymättömiin energianlähteisiin perustuen – kehitys kulkee kohti energian järkevämpää tuotantoa ja kulutusta.

Aurinkotaloudessa auringon energiaa hyödynnetään suoraan aurinkosähkönä ja -lämpönä sekä epäsuorasti vesi-, meri-, tuuli-, bio- ja maalämpöenergiana. Kulutus ja energiajärjestelmät perustuvat älykkäisiin energiaverkkoihin ja joustaviin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin.

Fortumin näkemyksen mukaan aurinkotalouteen siirrytään vähitellen teknologian ja yhteiskunnan kehittyessä. Nykyiset energiantuotantomuodot ovat todennäköisesti käytössä, kunnes ne eivät ole enää taloudellisesti kannattavia ja voimalaitokset tulevat käyttöikänsä päähän. Samalla korostuu edistyksellisten energiateknologioiden, kuten biomassaa hyödyntävän sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) rooli. Ydinvoima säilyy uusien energiantuotantomuotojen rinnalla, ja sen kehittämistä jatketaan.