GRI-indeksi

Fortum raportoi vuosittain kestävän kehityksen toimistaan Global Reporting Initiativen (GRI) G3.1-ohjeiston perusteella, tason B+ mukaisesti. Fortum noudattaa raportissaan myös GRI:n toimialakohtaisia energiasektoria koskevia raportointiohjeita (Electric Utility Sector Supplement) niin laajasti kuin mahdollista. Fortum noudattaa AA1000 AccountAbility Principles Standardia (AA1000 APS), joka on raportointiperiaatteisiin perustuva viitekehys kestävään kehitykseen liittyvän toiminnan hallintaan ja mittaamiseen. Osiossa esitellään GRI-indeksi ja Fortumille olennaiset tunnusluvut sekä yhtiön toiminnan tulokset vuodelta 2011 esitettynä GRI:n edellyttämällä tavalla. 

Lukeaksesi GRI-indeksin lataa tiedosto oheisesta linkistä.