Fortum lyhyesti

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Baltian maihin. Euroopan integroituvat ja Aasian nopeasti kasvavat energiamarkkinat tarjoavat tulevaisuudessa uusia kasvumahdollisuuksia.

FORTUM LYHYESTI
   
Suomi  
Sähköntuotantokapasiteetti 5 157 MW
Lämmöntuotantokapasiteetti 4 003 MW
Sähkönjakeluasiakkaita 627 000
Osuus sähkönmyyntiasiakkaista 14 %
Henkilöstö 31.12.2011 2 683
Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja 100 %
Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja 72 %
Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja 44 %
CO2-päästöt 5,8 Mt
   
Ruotsi  
Sähköntuotantokapasiteetti 5 875 MW
Lämmöntuotantokapasiteetti 3 773 MW
Sähkönjakeluasiakkaita 893 000
Osuus sähkönmyyntiasiakkaista 12 %
Henkilöstö 31.12.2011 2 040
Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja 100 %
Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja 66 %
Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja 33 %
CO2-päästöt 0,9 Mt
   
Norja  
Lämmöntuotantokapasiteetti 167 MW
Sähkönjakeluasiakkaita 101 000
Osuus sähkönmyyntiasiakkaista 3 %
Henkilöstö 31.12.2011 139
Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja 100 %
Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja 0 %
Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja 100 %
CO2-päästöt 0,01 Mt
   
Venäjä  
Sähköntuotantokapasiteetti 3 404 MW
Lämmöntuotantokapasiteetti 14 107 MW
Henkilöstö 31.12.2011 4 376
Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja (¹ 70 %
Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja 0 %
Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja 0 %
CO2-päästöt 14,7 Mt
   
¹) Läpäisi ISO 14001 -sertifiointiauditoinnin ensimmäisen vaiheen joulukuussa 2011.
   
Puola  
Sähköntuotantokapasiteetti 198 MW
Lämmöntuotantokapasiteetti 1 403 MW
Henkilöstö 31.12.2011 859
Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja 90 %
Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja 90 %
Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja 90 %
CO2-päästöt 1,1 Mt
   
Viro  
Sähköntuotantokapasiteetti 49 MW
Lämmöntuotantokapasiteetti 801 MW
Sähkönjakeluasiakkaita 24 000 (²
Henkilöstö 31.12.2011 331
Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja 68 %
Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja 56 %
Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja 68 %
CO2-päästöt 0,2 Mt
   
²) Fortumin sähkönjakeluliiketoiminta Virossa myytiin vuoden 2012 alussa.
   
Latvia  
Sähköntuotantokapasiteetti 4 MW
Lämmöntuotantokapasiteetti 192 MW
Henkilöstö 31.12.2011 90
Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja 93 %
Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja 93 %
Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja 93 %
CO2-päästöt 0,06 Mt
   
Liettua  
Lämmöntuotantokapasiteetti 36 MW
Henkilöstö 31.12.2011 94
Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja 100 %
Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja 100 %
Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja 100 %
CO2-päästöt 0,01 Mt
   
Iso-Britannia  
Sähköntuotantokapasiteetti 140 MW
Lämmöntuotantokapasiteetti 250 MW
Henkilöstö 31.12.2011 58
Toiminnoista ISO 14001 -sertifioituja 89 %
Toiminnoista OHSAS 18001 -sertifioituja 89 %
Toiminnoista ISO 9001 -sertifioituja 89 %
CO2-päästöt 0,8 Mt
   
   
Sertifiointien kattavuudet perustuvat kunkin maan sertifioitujen toimintojen liikevaihtoon.
   
ISO 14001 on kansainvälinen ympäristönhallintajärjestelmästandardi, jota vasten yrityksen toiminnot voidaan sertifioida.
   
OHSAS 18001 on kansainvälinen työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmästandardi, jota vasten yrityksen toiminnot voidaan sertifioida.
   
ISO 9001 on kansainvälinen laadunhallintajärjestelmästandardi, jota vasten yrityksen toiminnot voidaan sertifioida.
   
FORTUMIN TOIMINNOT MAITTAINFortumin jakeluverkosto