Russia-divisioona vuonna 2011

 Fortumin Russia-divisioonan toiminta keskittyy sähkön ja lämmön tuotantoon sekä myyntiin Venäjällä. Divisioonan laaja investointiohjelma on tärkein tekijä positiivisen taloudellisen lisäarvon luomiseksi Venäjällä. Investointiohjelma lisää Fortumin sähköntuotantokapasiteettia maassa noin 2 400 megawatilla (MW) vuoden 2014 loppuun mennessä.

Russia-divisioonaan kuuluvat OAO Fortum sekä Fortumin osuus TGC-1:stä. OAO Fortumilla on tällä hetkellä kahdeksan Uralin ja Länsi-Siperian öljyn- ja kaasuntuotantoalueilla sijaitsevaa voimalaitosta, jotka ovat pääasiassa maakaasua polttoaineenaan käyttäviä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia (CHP). Yhtiö myös käyttää ja omistaa kaukolämpöverkkoja useissa kaupungeissa Venäjällä. Vuoden 2011 lopussa Fortum omisti OAO Fortumista 97,55 %, mukaan lukien OAO Fortumin täysin omistaman tytäryhtiön osakkeet. OAO Fortumin ja sen osakkuusyhtiöiden tuotantokapasiteetti on noin 3 400 MW sähköä ja noin 14 000 MW lämpöä. Vuonna 2011,tuotanto oli 17,4 terawattituntia (TWh) sähköä ja 25,4 TWh lämpöä.

Sähkö myydään tukkumarkkinoilla ja lämpö paikallisilla markkinoilla. Venäjällä on myös käytössä sähkön kapasiteettimarkkinat, joissa sähköntuottaja saa tuloa markkinoiden käyttöön tarjoamastaan tuotantokapasiteetista. Sähkön kapasiteettimarkkinoilla pyritään pääasiassa kannustamaan sähköntuotannon investointeihin.

TGC-1 toimii Luoteis-Venäjällä lähellä Suomen rajaa. Fortum on yhtiön toiseksi suurin omistaja hieman yli 25 % osuudella.

Investointiohjelman toteuttaminen

Russia-divisioonan investointiohjelma koostuu yhteensä kahdeksasta uudesta yksiköstä, ja se on kokonaiskapasiteetiltaan yksi suurimmista investointiohjelmista Venäjän sähköntuotannossa. Investointiohjelma eteni suunnitelman mukaisesti vuonna 2011.

Tyumen CHP-1-laitoksen uusi yksikkö otettiin kaupalliseen käyttöön helmikuussa, Chelyabinsk CHP-3-laitoksen uusi yksikkö kesäkuussa ja Tobolskin CHP:n uusi yksikkö lokakuussa. Investointivelvoitesopimusten mukainen uusi kapasiteetti,noin 600 MW, hyödyttää niin metalliteollisuuteen keskittyvää Tšeljabinskin aluetta kuin myös öljyn- ja kaasuntuotantoon keskittyvää Tjumenin aluetta.

Vuonna 2012 tavoitteena on kasvattaa Fortumin uutta kapasiteettia Venäjällä ottamalla käyttöön kaksi kolmesta suunnitellusta 418 MW:n yksiköstä Nyaganin uudella voimalaitoksella. Hanti-Mansiassa sijaitsevasta laitoksesta rakennetaan Venäjän uudenaikaisin ja teknologisesti kehittynein CHP-laitos.

Lämmönjakelun tehokkuuden parantaminen

Fortum on yksi suurimmista lämmöntuottajista maailmassa, ja yhtiön asiantuntemusta sekä teknologiaosaamista hyödynnetään myös Venäjällä. Tšeljabinskin ja Tjumenin alueiden lämmitysjärjestelmien modernisoinnit ovat esimerkki tästä.

Fortum aloitti marraskuussa 2011 kunnianhimoisen kaukolämpöhankkeen, Chelyabinsk Heat Ringin, ensimmäisen vaiheen. Hanke parantaa Uralin eteläalueen miljoonakaupungin lämmönjakelun energiatehokkuutta noin 30 %. Hankkeen myötä myös lämmönjakelutapa kotitalouksille ja yrityksille muuttuu; aikaisempien rakennuksiin johtavien yksittäisten putkien sijaan putket on nyt liitetty verkostoksi, joissa vesi kiertää.

Fortumin toiseksi suurimmalla markkina-alueella Tjumenissa yhtiö asensi automaattisen mittausjärjestelmän, jonka avulla runko- ja jakeluverkkojen välistä lämmönsiirtoa voidaan seurata helpommin. Tjumenissa on asennettu yli 150 mittausasemaa, joiden ansioista tietoja runkoverkkojen tilasta voidaan koota tietoverkon kautta.

Ympäristö-, terveys ja turvallisuusohjelman toteuttaminen jatkui

Urakoitsijoiden turvallisuuden parantamiseksi Russia-divisioonassa järjestettiin vuonna 2011 aiheeseen liittyvää koulutusta 28 yrityksen esimiehille. Lisäksi valmistauduttiin OHSAS 18001 –sertifiointiin sekä tehostettiin intranetin ja ilmoitustaulujen kautta tapahtuvaa sisäistä turvallisuusviestintää.

Asbestiriskin poisto kuuluu ympäristö-, terveys ja turvallisuus (EHS) -ohjelman tavoitteisiin Venäjällä. Vuoden aikana poistettiin noin 340 tonnia asbestia ja parannettiin asbestin käsittely- ja poistomenetelmiä. Vuonna 2011 asbestinkäsittely arvioitiin ulkoisen osapuolen toimesta.

Lue lisää lataamalla PDF-dokumentti alla olevasta linkistä.