Electricity Solutions and Distribution: Electricity Sales vuonna 2011

Fortum on yksi Pohjoismaiden johtavista sähkönmyyntiyhtiöistä. Electricity Sales markkinoi ja myy sähköä Fortumin 1,2 miljoonalle kotitalous- ja yritysasiakkaalle Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Se on Pohjoismaiden johtava ympäristömerkityn ja hiilidioksidipäästöttömän sähkön myyjä.

Vuonna 2011 Electricity Sales myi yhteensä 14,4 terawattituntia (TWh) sähköä (2010: 29,8). Myynti laski edellisvuoteen verrattuna merkittävästi yritysasiakassegmentin uudelleenjärjestelyn ja kannattamattomista tuotteista luopumisen vuoksi. Uudelleenjärjestely eteni hyvin, jopa aikataulusta edellä.

Erittäin kilpailtu markkina

Electricity Sales ostaa sähkönsä pohjoismaisesta NordPool Spot -sähköpörssistä, jossa markkinahintaan vaikuttaa muun muassa kysynnän ja tarjonnan tasapaino.

Noin 350 sähköntuottajaa myy sähköä Pohjoismaisille sähkön tukkumarkkinoille, josta sama määrä vähittäismyyjiä hankkii sähköä ja myy sitä edelleen asiakkailleen kansallisilla vähittäismarkkinoilla. Kilpailu on kovaa ja moni kuluttaja vaihtaa sähköntoimittajaa.

Investoinnit parempaan palveluun

Vuoden aikana käynnistettiin hankkeita uusien tuotteiden kehittämiseksi asiakkaille ja verkkoasiakaspalvelun parantamiseksi; esimerkkejä näistä ovat muun muassa asiakkaiden segmentointi sekä verkkoasiakaspalvelun omiin tietoihin pääsy mobiililaitteella. Lisäksi aloitettiin ensimmäinen vaihe tuntikohtaisen mittauksen käyttöönotossa liittyvässä isossa hankkeessa.

Painopiste Fortumin brändissä

Fortum myi lokakuussa 24,5 %:n omistusosuutensa norjalaisessa Ishavskraft-sähkönmyyntiyhtiössä neljälle norjalaiselle sähköyhtiölle. Myynti tuki Fortumin tavoitetta keskittyä omaan brändiinsä loppukuluttajamarkkinoilla. Fortumin osuus Energiapolar Oy:stä myytiin vuonna 2010, ja myynnin seurauksena Fortumille siirretyn asiakaskunnan integrointi saatiin päätökseen kevään 2011 aikana.

Ympäristömerkityn ja alkuperäsertifioidun sähkön kysyntä kasvussa

Tieto sähkön tuotantotavastasta on asiakkaille yhä olennaisempaa. Yhä useammat yksityisasiakkaat ja yritykset vaativat ostamastaan sähköstä alkuperätakuuta. Alkuperäsertifioidun sähkön kasvanut kysyntä tuo kilpailuetua Fortumille, joka myy Suomessa Suomen Luonnonsuojeluliiton EKOenergy merkittyä sähköä ja Ruotsissa Ruotsin Luonnonsuojeluliiton Bra Miljöval -merkittyä sähköä. Vuodesta 2009 lähtien Fortum on myynyt kotitalouksille Suomessa ja Ruotsissa ainoastaan hiilidioksidipäästöttömästi tuotettua sähköä. Ruotsissa asiakkaat voivat valita ydin-, vesi- tai tuulivoimalla tuotettua sähköä.Suomessa yksityisasiakkaat saavat tavallisesti vesivoimalla tuotettua sähköä, mutta voivat valita myös tuulivoimalla tuotettua sähköä. Norjassa Fortumilta ostettuun sähköön liittyy automaattisesti alkuperätakuu.

Älykäs energiankulutus kiinnostaa yhä enemmän

Fortumin tavoitteena on olla halutuin sähköntoimittaja pohjoismaisilla markkinoilla. Electricity Salesin uudet tuotteet ja edistykselliset energiaratkaisut ottavat huomioon asiakkaiden tarpeet. Erinomainen asiakaspalvelu tuo edelleen lisäarvoa. Etämittarit, älykkäät sähköverkot, hajautettu sähköntuotanto ja älykotiratkaisut muuttavat sähkömarkkinoita tulevina vuosina. Näin asiakkaat pystyvät entistä paremmin vaikuttamaan sähkönkulutukseensa ja hallitsemaan sitä uusin tavoin. Esimerkiksi älykkäät sähkömittarit tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden seurata omaa sähkönkulutustaan tunnilleen tai reaaliajassa. Tämän myötä sähkön vähittäismyyntiyhtiöt voivat kehittää tuotteita, jotka perustuvat uusiin hinnoittelumalleihin. Vuonna 2011 julkistettiin Fortumin Kotinäyttö -tuote, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden seurata omaa kulutustaan reaaliajassa. Se auttaa asiakkaita ymmärtämään sekä tehostamaan kulutustaan ja säästämään näin rahaa. Kodin energiakulutuksen seuraamista helpottava kotinäyttö antaa kuluttajalle suoraa palautetta energiatehokkuudesta sekä kustannuksista ja käytöstä (=kWh). Suora palaute ja visuaalinen informaatio tekevät kulutustapojen muuttamisen helpommaksi. Kyseisten palvelujen markkinat ovat vähitellen kasvamassa.

Siirtyminen kohti yhdenmukaisia säännöksiä

Ilmastokysymykset ja asiakkaiden odotuksista aiheutunut poliittinen paine ovat vaikuttaneet Pohjoismaisiin sähkön vähittäismarkkinoihin, joihin kohdistuu parhaillaan monia merkittäviä kehitysaloitteita. Pohjoismaiden energiaministerit ovat antaneet poliittisen tukensa yhteispohjoismaisten kuluttajamarkkinoiden perustamiselle. Myös Fortum tukee yhteispohjoismaisten vähittäismarkkinoiden luomista.

Vuoden 2011 lopussa markkinoiden perustamista johtava pohjoismainen energianvalvontaviranomainen, NordREG, antoi suosituksen toimittajakeskeisestä mallista asiakasrajapinnassa (sähköntoimittaja on asiakkaan tärkein kontaktihenkilö). Mallissa sähkönsiirron ja sähkönvähittäismyynnin yhteinen laskutus on pakollinen. Kyseiset muutoksien myötä on mahdollista parantaa asiakasystävällisyyttä ja tehokkuutta, mutta muutokset vaativat huomattavaa prosessi- ja järjestelmäkehitystyötä.

Lue lisää lataamalla PDF-dokumentti alla olevasta linkistä.