Toimitusjohtaja Tapio Kuula

Euroopan- ja maailmanlaajuinen taloustilanne on heijastunut Fortumin liiketoimintaan. Yhtiöömme vaikuttavien ulkoisten paineiden ja kustannusten kasvun johdosta joudumme edelleen tehostamaan toimintaamme.

Fortumin kolmannen neljänneksen tulos oli odotustemme mukaisesti heikko, mutta hyvin epätyydyttävä. Q3 yhdellä silmäyksellä
Liiketoimintaympäristö on edelleen erittäin haastava. Toimitusjohtajan haastattelu
Tehostamisohjelma käynnistetty; tavoitteena parantaa kassavirtaa yli miljardilla eurolla vuosina 2013–2014. Tehostamisohjelma